AGROPROGNOZA

Agrometeorološka prognoza za period: 10.11. - 16.11.2014

Prema prognozama, period pred nama će biti uz slične vremenske prilike. Nestabilno, sa povremenim padavinama koje će biti neravnomjerno raspoređene, nešto intenzivnije na zapadu zemlje i u Hercegovini. Maksimum padavina se očekuje sredinom sedmice.
Temperaturni režim djelimično će se promijeniti, preovladavaće južno strujanje, ali uz svježija jutra i noći. Maksimalne dnevne vrijednosti temperature vazduha i dalje će biti nadprosječno visoke, te će dostizati do 20 °C, a od sredine sedmice postepeno će opadati.
Opasnosti od pojave mraza neće biti. Ovakve vremenske prilike, uz povoljan temperaturni režim sjetvenog sloja, povoljne su za početne faze razvoja nedavno posijanih ozimina, kao i za privođenje kraju kasnije jesenje sjetve.


 


Agro-meteorologija


Biometeorologija je interdisciplinarna nauka koja proučava sistem interakcije živih organizama i spoljne sredine. U okviru biometeorologije čiji je raspon proučavanja veliki, razvile su se posebne naučne discipline - agrometeorologija i šumarska meteorologija. Cilj ovih naučnih disciplina je da se saznanja iz meteorologije primjene u poljoprivredi i šumarstvu. Agrometeorologija kao interdisciplinarna nauka proučava kompleksan uticaj meteoroloških, klimatskih i hidroloških uslova na cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, te sistem interakcije između vremena i poljoprivrednih kultura, domaćih životinja, biljnih bolesti i korisnih i štetnih insekata u ekosferi. Jedan od vidova uključivanja u poljoprivredu su :

  • Agrometeorološke informacije, savjeti i upozorenja koji imaju za cilj da se brzo, efikasno i blagovremeno obavjesti javnost o povoljnom tj, nepovoljnom uticaju vremena na poljoprivredne kulture.

  • Agrometeorološke analize, koje nam daju prostornu i vremensku analizu uticaja vremena na porast, razviće i prinos poljoprivrednih kultura.

  • Agrometeorološke prognoze su jedan od najvažnijih vidova pružanja pomoći poljoprivredi. Pravovremeno prognoziranje datuma nastupa određenih faza razvića najvažnijih poljoprivrednih kultura, a naročito prognoze prinosa omogućava propremu i sprovođenje odgovarajućih agrotehničkih mjera, planiranje uvoza ili izvoza itd.

  • Proučavanje klime zemljišta od posebnog je značaja a to podrazumijeva proučavanje toplotnog i vodnog režima sloja zemljišta u kome se nalazi korjenov sistem biljaka.