BiH ne može izvoziti mlijeko u EU

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 06.04.2014 u 09:53.
Kategorija: Stočarstvobih_ne_moze_izvoziti_mlijeko_u_eu

Sadašnja kontrola mlijeka i mliječnih prozivoda u BiH nije efikasna ni efektivna, te BiH ne može izvoziti mlijeko u EU, navodi se u izvještaju Odjeljenja za zdravlje i brigu o potrošačima Evropske komisije.
"Na lošu kontrolu proizvoda utiče nedostatak profesionalnog nadzora. Kvaliteta sirovog mlijeka je zabrinjavajuća. Samo nekolicina proizvođača mlijeka pridržava se kriterija o kvaliteti mlijeka propisanog u EU i zbog toga količina sirovog mlijeka proizvedena u BiH ne može zadovojiti standarde izvoza u Europsku uniju",navodi se u Izvještaju EU.