GMO Riža otporna na sušu, slano tlo i nedostatak gnojiva

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 16.03.2014 u 14:31.
Kategorija: Ratarstvogmo_riza_otporna_na_susu_slano_tlo_i_nedostatak_gnojiva

U Kaliforniji je stvorena nova vrsta genetski modificirane riže koja je istovremeno otporna na tri ključna stresa okoliša – sušu, slano tlo i nedostatak gnojiva.
Cilj ovog projekta je stvaranje nasada u Aziji i Africi na kojima bi se svake godine, neovisno o klimatskim i drugim uslovima, mogla saditi ista sorta riže. Neke kompanije su već ranije razvile sorte otporne na sušu i soli, međutim nova je riža otporna na sva tri stresa. Riža ima važnu ulogu u prehrani više od polovine svjetskog stanovništva.