Novi federalni zakon: Vino se ne može proizvoditi od uvoznog grožđa

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 12.12.2011 u 11:32.
Kategorija: Vinogradarstvo


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivankovića-Lijanovića, usvojila je Prijedlog Zakona o vinu.
novi_federalni_zakon_vino_se_ne_moze_proizvoditi_od_uvoznog_grozdja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivankovića-Lijanovića, usvojila je Prijedlog Zakona o vinu, čime su proizvođači vina u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili novi Zakon o vinu, čime je stvorena osnova za kvalitetniju proizvodnju vina.
Glavni cilj novog Zakona o vinu jeste da osigura povoljniji zakonodavno–pravni ambijent za održivi razvoj vinarsko-vinogradarskog sektora, time što će se uspostaviti i održavati jedinstveno i uređeno tržište vina u skladu s EU standardima.
Novi federalni Zakon o vinu definira proizvodnju, preradu, kvalitet i promet grožđa vinskih sorti; proizvodnju, preradu, kvalitet i promet vina; razvrstavanje vina i norme kvaliteta; zaštitu geografskoga porijekla vina; uspostavu i vođenje registara proizvođača grožđa i vina; podjelu nadležnosti između federalne, kantonalne i općinske razine vlasti u Federaciji BiH; uspostavu efikasnoga i djelotvornog sustava inspekcijske kontrole i nadzora u sektoru vinogradarstva i vinarstva.
Važno je istaći da novi federalni Zakon o vinu propisuje da se vino ne može proizvoditi od uvoznog grožđa.