Otklanjanje nedostataka u oblasti sigurnosti hrane

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 21.11.2012 u 08:52.
Kategorija: Aktuelnostiotklanjanje_nedostataka_u_oblasti_sigurnosti_hrane

 

 

U Mostaru je u organizaciji Agencije za bezbjednost hrane BiH održan sastanak Radne grupe za reviziju dokumenata Strategija bezbjednosti hrane i Državni plan laboratorija, koji su pripremljeni u okviru IPA projekta "Podrška u pripremi i provođenju EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH”.
Zbog velike važnosti ovih dokumenata, za koje je Evropska komisija dala podršku preko IPA fondova, radom Radne grupe omogućit će se izrada konačnog teksta navedenih dokumenata za koje je potrebno da, nakon što ih odobri Upravni odbor Agencije, budu dostavljene Savjetu ministara BiH na razmatranje.
Usvajanjem ovih dokumenata direktno će se doprinijeti otklanjanju nedostataka u oblasti bezbjednosti hrane iz Izvještaja o napretku BiH u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji, te omogućiti pretpostavke za korištenje EU fondova za jačanje kapaciteta laboratorija u BiH.
Dokumente su pripremili nezavisni eksperti Evropske komisije u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.
Državni plan laboratorija je dokument koji se priprema radi unapređenja kontrole hrane koju provode laboratorije u BiH i usklađivanja rada laboratorija sa standardima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Dokument se bavi pitanjima koja se odnose na unutrašnju organizaciju i strukturalni razvoj, kao i na ulogu laboratorija u sistemu bezbjednosti hrane u BiH.
U skladu sa pristupom takozvanog "slaganja blokova", koji je razvila Svjetska zdravstvena organizacija, mreža laboratorija je jedan od stubova na kojem se zasniva sistem kontrole bezbjednosti hrane, te je neophodno da funkcioniše unutar sistema kontrole koji osigurava vršenje koordinisane službene kontrole.
Agencija za bezbjednost hrane BiH u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, u narednom periodu će preduzimati sve aktivnosti radi ovlašćivanja laboratorija u svrhu službene kontrole hrane od strane Savjeta ministara BiH, a u skladu sa odredbama Zakona o hrani i odredbama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati laboratorije koji provode analize hrane.


indikator.ba