Ovas

Izvor: Prof. dr Nenad Đordjević
Autor:
Objavljeno: 21.02.2011 u 06:41.
Kategorija: Ratarstvoovas

Kao posljedice velikog sadržaja vlakna, koje potiče prije svega od ljuske, zrno ovsa sadrži najmanje energije od svih žitarica koje se gaje na područjima umjerene klime.

Iz tog razloga je za nepreživare neophodno ljuštiti ovas. Međutim, postoji i podvrsta ovsa (Avena nuda L.) čije je zrno golo i pri vršidbi ispada iz pllevice kao i zrno pšenice ili raži.

Ova žitarica sadrži 30-50% pljevice u odnosu na cjelokupnu masu zrna, pa ima najmanju energetsku vrijednost u poređenju sa drugim žitima, kao i najmanju svarljivost. Ovas sadrži oko 12% sirovih proteina, kao i 11% sirove celuloze. U nekim fabrikama se vrši ljuštenje ovsa, posle čega se dobija zrno sa 14% sirovih proteina i samo 2% sirove celuloze. Količina masti je oko 5%.

Zrno ovsa

Zbog značajnog prisustva nezasićenih masnih kiselina, pri korišćenju ovsa u ishrani krava dobija se mekan i maziv maslac.

Ovas se najviše koristi u ishrani konja, kako zbog ukusa, tako i zbog dijetetskog delovanja na varenje. Konji hranjeni ovsom veoma rijetko oboljevaju od kolika i takozvane "prazničke" bolesti. Konjima se daje u zrnu, a ždrebadima i starijim konjima prekrupljen.

Konjima pri teškom radu treba 50% ovsa iz obroka zamijeniti kukuruzom, i to zbog veće koncentracije energije. Ovas se naročito preporučuje i u ishrani priplodnog podmladka goveda i bikova za priplod. Smatra se da u ishrani bikova povoljno djeluje na spermatogenezu. Ne preporučuje se za živinu, kao ni za svinje u tovu.