Revizori upozorili: FMPVŠ nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 04.07.2019 u 08:01.
Kategorija: Vijesti


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je regulisano da se srazmjerno smanji visina sredstava za podršku pojedinom klijentu...
revizori_upozorili_fmpvs_nije_postovalo_odredbe_zakona_o_novcanim_podrskama

 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je regulisano da se srazmjerno smanji visina sredstava za podršku pojedinom klijentu, kada ukupni zahtjevi za podršku unutar modela proizvodnji i modela kapitalnih ulaganja premašuju iznos predviđen Programom podrški i odobrenim, navedeno je u Revizorskom izvještaju za 2018. godinu koji je obavio Ured za reviziju institucija Fedreacije Bosne i Hercegovine.
Revizori su utvrdili i da popisom stalnih sredstava i obaveza nije utvrđeno stvarno stanje obaveza i potencijalnih obaveza, niti usklađivanje istih sa knjigovodstvenim stanjem u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.
U daljem izvještaju, skrenuta je i pažnja na implementaciju i izvještavanje nadležnih institucija o utrošku sredstava razvojno – investicijskih projekata u nadležnosti Ministarstva, koji se finansiraju iz ino - kredita i donatorskih sredstava, koji nisu vršeni u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine.