UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA FBiH: Ne smije biti povlašetnih u Programu poticaja

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 27.04.2018 u 13:11.
Kategorija: Vijestiudruzenje_poljoprivrednika_fbih_ne_smije_biti_povlasetnih_u_programu_poticaja

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine saopćilo je da su, nakon otplate duga iz 2014. sredstva namijenjena za poljoprivredu ove godine manja nego prošle.
Ističu da je svaka vrsta proizvodnje morala podnijeti određenu žrtvu, te da nisu zadovoljni, ali moraju biti solidarni.
Navode da, nažalost, jedan dio poljoprivrednika i njihovih političkih predstavnika traži privilegovanu poziciju poput toga da poticaj na uzgoj svinja bude vraćen na prošlogodišnji nivo, te povećanje poticaja na pšenicu i uljarice.
Time bi, smatraju u Udruženju, uzgoj svinja, pšenice i uljarica imali bi povlaštni položaj u odnosu na, na primjer, proizvodnju mlijeka kojom se bavi velika većina poljoprivednika u Federaciji Bosne i Hercegovine.